zaterdag 23 juni 2007

Wyckel........Of te wel de torenvalk.

Via Wim de Wit uit Sneek kreeg ik deze foto's van jonge torenvalken. Wim is een echte natuurliefhebber. Als het maar even kan is hij op het water om te vissen, maar kijkt dan altijd goed om zich heen of er nog mooie dingen te zien zijn. Zo heb ik eerder van hem al foto's gekregen van een ijsvogel en van een aalscholver met een snoek van circa 50 cm.

Deze foto's maakte hij met zijn mobiele bij de wijkpost van de gemeente Sneek aan de Wetterskipsdyk. Prachtig!
Geen opmerkingen: