donderdag 29 mei 2008

Zuidwest Fryslan nog mooier!

In de Nota Ruimte van 2006 zijn door de Minister 20 Nationale landschappen aangewezen. Een van die landschappen grenst aan onze stad, namelijk; Zuidwest Fryslan! Het gebied ligt globaal tussen IJselmeerkust, A7 en A6. De grotere plaatsen Bolsward, Sneek, Joure en Lemmer behoren niet tot het gebied.

Ons Nederlandse landschap ligt onder druk, onder andere door verstedelijking en veranderingen in de landbouw. Om die reden zijn de NL's benoemd en kunnen de specifieke kenmerken van de gebieden worden beschermd (zonder dat we in een museum komen te wonen). Die kenmerken zijn combinaties van natuur, reliëf, water, bebouwing, etc.

ZWF bestaat uit drie landschapstypen. In het noorden liggen de Hemdijken, in het midden de Meren en in het zuiden de Ruggen van Gaasterland met de bossen. In beleidstaal noem je dat kernkwaliteiten en die luiden als volgt:
  • Schaalcontrast van zeer open naar besloten (dus op de beperkte schaal van ZWF heb je het uitgestrekte noorden en midden en de beslotenheid van Gaasterland en de omgeving St. Nic met de bossen en glooiingen)
  • Middeleeuwse verkaveling (gebied rond de Hemdijk, Blauwhuis, Exmorra waar geschikte landbouwgrond is gewonnen op het water), waterlopen en meren
  • Stuwwallen (Gaasterland, St. Nic) en terpen

Om enerzijds bewuster te worden van het feit dat ZWF een bijzonder landschap is en anderzijds om te inventariseren wat wij zelf zo mooi vinden aan ons landschap, of juist minder mooi en hoe wij graag zouden zien hoe ZWF zich in de toekomst ontwikkeld zonder dat bepaalde kwaliteiten verloren gaan, worden er themaavonden georganiseerd. 10 juni in Woudsend (Dorpshuis M.F.C. Woudsend), 11 juni in Balk (Treemter) en 19 juni in Workum (Klameare).

De avonden zijn niet alleen informatief, want er is ook de mogelijkheid om ideeën en wensen uit te wisselen.

Meer info: http://www.nationalelandschappen.nl/

zondag 25 mei 2008

The master at work

Een man, een brander en een zinken pijp. The Master Gijs Grasman at work


woensdag 21 mei 2008

Theunis 3,5 mnd oud

Theunis is inmiddels al weer 3,5 maand oud. Bij de geboorte was hij 51 cm. Dat is inmiddels 62 cm. Zijn geboortegewicht was 3125 gram en dat is verdubbeld. Het gaat goed met hem. Hij wordt al wat actiever, begint te grijpen en te brabbelen.


zondag 18 mei 2008

Nieuwe natuur

In Scharnegoutum wordt op twee lokacties natuur aangelegd op basis van het principe plas/dras. Het ene gebied is 2 hectare groot en bevindt zich aan de noordzijde van Scharnegoutum, ingeklemd tussen De Zwette, het spoor en de nieuwbouwwijk. Het andere gebied bevindt zichaan de zuidzijde, tussen spoor en Zwette en is ruim 5 hectare groot.

De natuur wordt gecreëerd op voormalige agrarische grond. Gedeelten van de grond worden weggegraven en elders worden dijkjes opgeworpen. Hier worden later paden op aangelegd. In de vijvers komt zo'n 70 cm water te staan, met hier en daar een eilandje. In de winter kan er een rondje geschaatst worden. Tevens is er een kleinschalige mogelijkheid voor boten om in de gebiedjes aan te leggen.

Het werk is inmiddels al aardig gevorderd en donderdagavond ben ik bij het zuidelijke gebied gaan kijken. Het lijkt heel mooi te worden. Sommige vijvers staan al onder water en andere worden nog gegraven. Toen ik er was, was er een vrouw met een detector. Ze had zojuist een oude kogel gevonden.
In het najaar komt de beplanting er in.

maandag 12 mei 2008

Us Boatsie

Ter land ben ik al jaren. In de lucht ben ik als Bruijne Kiek ook een beetje. Maar sinds deze week ben ik ook ter zee. Nou goed; ter binnenwateren dan. Want sinds deze week ben ik voor 50% eigenaar van een bootje. De andere 50% is in eigendom van fam. Van der Weij.


Onze keus is gevallen op een Polar 22ft uit 1976. Het is een overnaadse boot met een 25 pk Volvo Penta met 2 cilinders. Mooi geluid dus; pof, pof, pof, pof. De boot is uit Zweden geïmporteerd. Daar heeft ie altijd op zee gevaren (Terschelling, here we come). Polars staan bekend om hun degelijke bouw en goede vaareigenschappen. Hij maalt inderdaad niet om een golfje. Hij snijdt er mooi doorheen en de 25 pk's doen hun werk.

De boot verkeert in een goede staat, maar kan wel een poets en lakbeurt gebruiken. Aankomende herfst staat het groot onderhoud gepland. Nu eerst maar een seizoen lekker varen.

zondag 4 mei 2008

Sneker waarnemingen

Mooie en bijzondere Sneker waarnemingen de afgelopen week.
Aan de Malta werd door Rinke een paartje Braamsluipers waargenomen. Waarschijnlijk hebben ze in de omgeving een nest.

Bron: http://www.vogelvisie.nl/

Peter zag in de Domp een grauwe vliegenvanger. Vorig jaar gebruike deze zelfde vogel een nestkast voor het grootbrengen van de jongen. Hopelijk gaat dat dit jaar weer gebeuren.

Bron: http://users.telenet.be/

Bij het hertenkampje bij de joodse begraagfplaats zag ik zelf een Beflijster. Waarschijnlijk een vogel op doorreis, maar ik zal het even in de gaten houden. Op de foto lijkt de beflijster wat bol, als een merel. In het echt is ie slanker.


Bron: http://www.vogelsindekempen.nl/

En aan de andere kant in het de Hooppark zag ik nog een prachtig Zanglijster. Tussen de bloesem zong deze het hoogste lied. Een zanglijster is ook niet (meer) een alledaagse verschijning. Mooie gespikkelde borst.
Bron: http://natuurlogboek.weblog.nl/

Het lijstje waarnemingen wordt afgesloten met de Zwartkop in het Wilhelminapark.
bron: http://home.kole.info/