zondag 7 september 2008

Spitsuur

Ruim twee maanden gelden schreef ik mijn laatste blogje. Waarom? Ik vind er simpelweg de tijd niet meer voor. Ik zit, zoals ze dat zeggen, in het spitsuur van mijn leven met de kleine Theunis. Een zeer prettig spitsuur, begrijp mij goed.

Dus voorlopig geen blogjes van deze kant. Alleen als het niet anders kan, wanneer ik te mooie, verdrietige of absurde dingen met jullie moet delen, pak ik de digitale pen even op.

Oant sjen!

woensdag 25 juni 2008

Leve het Leven

Mijn complimenten voor de wijze waarop de CU is omgegaan met het dossier embryoselectie. Het is vast geen makkelijke opgave geweest. Ook de wijze waarop er met de pers is omgegaan verdient een compliment; korte en krachtige 'proces-opmerkingen' en de inhoud bewaren voor de overleggen die daarvoor bestemd zijn. Binnenskamers dus, en dat is helemaal geen vies woord. De CU laat hier het goede voorbeeld zien. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een oplossing die voor alle partijen acceptabel is.


Dat het met name voor de CU geen gemakkelijke opgave is geweest blijkt wel uit de ingezonden brieven van de afgelopen periode. Daar laten sommige leden van de CU-achterban duidelijk hun mening horen. Dat hier een in mijn ogen te stringente interpretatie van de bijbel aan ten grondslag ligt, zal u niet verbazen. Het leven is heilig en daarom mag de mens daar niet aankomen. Alleen god beschikt. Punt!

Maar wat als we de kennis om embryoselectie toe te passen van God gekregen hebben om Duivelse ziekten uit te bannen? Dan lopen een aantal aardse vromen toch mooi het Goddelijke beleid te frustreren. Ik betwijfel of die houding gewaardeerd wordt in het hiernamaals?!

Ik zou de Bijbel er nog maar eens goed op nalezen.

dinsdag 24 juni 2008

Vorige week deze tijd

Vorige week deze tijd speelde het 'B-elftal' tegen Roemenie. Oranje had aan twee wedstrijden genoeg om de 2e ronde te bereiken. En wat voor wedstrijden!

Vorige week deze tijd surfden we nog op een oranje golf en was er hoop op een finale. Tegen Duitsland?! 20 jaar na dato was het wel weer eens tijd.

Nu, een week verder, is de EK-koorts tot een dieptepunt gedaald. Afgetroeft door de jongste van de klas. Over en sluiten. Uithuilen en op nieuw beginnen.

Vandaag over twee jaar: het WK van 2010. Zuid Afrika. Nieuwe ronde, nieuwe bondscoach, nieuwe prijzen.

maandag 23 juni 2008

Morgan Tsvangirai


Internationale gemeenschap: help deze man, help zijn medestanders en help het volk van Zimbabwe naar vrijheid!

dinsdag 17 juni 2008

Giel is Jack-fan

Giel Belen van 3fm belt 's ochtends tegenwoordig met Jack van Gelder voor het laatste oranje nieuws en achtergronden vanuit Bern. Giel is helemaal Jack-fan en heeft van het wedstrijdverslag van NL-Frankrijk een mooie compilatie gemaakt. Voor de echte oranje-fan!

http://giel.vara.nl/fileadmin/uploads/GIEL/be_users/documents/20080613-NL-Frankrijk_Compilatie.mp3

zondag 15 juni 2008

Nut en Genoegen

De bijtjes kunnen komen. Ik heb het hokje op de volkstuin omgebouwd te bijenstal. Nou ja,.......iets wat er op lijkt dan. Als ie het nog een jaar of 2 houdt, dan ben ik tevreden.


Het volkstuinencomplex van Nut en Genoegen moeten binnen nu en een paar jaar verhuizen. Er is ruimte gekomen omdat de voormalige sporthal en de velden naar het nieuwe sportcomplex zijn verhuisd. In het nieuwe plan komen de tuintjes op het gedeelte tegen de O. Postmastraat aan. En op de grond die overblijft, richting Janco Douwmastraat, worden huizen gebouwd.

Het hokje is niet veel meer, evenals de tuin. Dat is wel anders geweest toen de vorige eigenaar er nog tuinde. Toen was het een van de mooiste tuinen van het complex, heb ik mij laten vertellen door de buurman. En wanneer mijn buurman zijn tuintje niet goed onderhield of het paadje liet versloeren, dan werd hij daar door de vorige eigenaar op aangesproken.


Inmiddels is dit vergane glorie. De vorige eigenaar is niet meer, het onkruid staat kniehoog en de laatste jaren van het hokje zijn geteld. Van het nieuwe tuintje gaan we weer wat moois maken, maar nu maar even zo.

maandag 9 juni 2008

Veger en doppen breken

Afgelopen winter heb ik theorielessen gevolgd om het imkeren te leren. Inmiddels heb ik ook al drie praktijklessen gevolgd. Het schiet al aardig op dus. En dat is maar goed ook want met een week of twee komt mijn (of beter ons, want Marco doet ook mee) eerste bijenvolk naar Sneek.

Dit volk is een zogenaamde veger. Hierbij haal je de koningin, (ook wel moer genoemd) uit een bestaand volk en die plaats je met een aantal bijen en een aantal ramen met broed, honing en stuifmeel in een nieuwe kast. Dit is dus een klein volkje, maar dat kan snel groeien omdat er een moer in zit die gelijk voor nieuwe bijen gaat zorgen. Als het een beetje meezit kunnen we in augustus onze eerste potjes honing oogsten.


Foto; moer op mijn vinger

Het volk waar de moer is uitgehaald is .............moerloos (imkeren is niet moeilijk haha). Dit volk gaat "doppen zetten", oftewel een nieuwe moer maken. Want zonder moer is een volk ten dode opgegeven. Ze zetten meerdere doppen om geen risico te nemen. Maar als imker wil je maar 1 moer, want de anderen gaan zwermen en nemen een gedeelte van het volk mee. Daarom moet je op de 12e dag doppen breken. De moeren die dan rijp zijn vechten zelf, letterlijk op leven en dood, uit wie de baas wordt. De niet rijpe doppen breek je om het zwermen te voorkomen. Om dit te oefenen kreeg ik van mijn collega Marten het aanbod om hem hierbij te helpen. De foto's heb ik toen gemaakt.


Foto; een dop met daarin een een jonge koningin (maar die kan je niet zien)

En kippen zijn dol op onvolgroeide bijen. In dit geval darren (mannetjesbijen). De varoamijt heeft de voorkeur voor darrenraad. Om deze mijt te bestrijden neem je af en toe een raam darrenbroed uit het volk.

maandag 2 juni 2008

Embryoselectie ook voor PvdA principieel

Dit is een statement die staat en daar ben ik heel blij mee! Het gedraai van de PvdA de laatste tijd heeft mij gestoord, maar deze uitspraak maakt een hoop goed. Nu afwachten of de poot stijf blijft.

2 juni 2008 19:03 HILVERSUM - De selectie van embryo's ligt voor de PvdA net zo principieel als voor de ChristenUnie. Dat zei PvdA-leider en vicepremier Wouter Bos maandag in het tv-programma EénVandaag. Volgens hem heeft de ChristenUnie "geen monopolie op principe en geweten". Bos benadrukte dat staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) de Tweede Kamer een "heel goede brief" had gestuurd over embryoselectie. Ze moest de brief echter intrekken onder druk van coalitiepartner ChristenUnie die fel tegenstander is van selectie op ernstige aandoeningen.

We komen nu op een interessante discussie, of eigenlijk twee. De eerste gaat over de inhoud; 'kunnen we embryoselectie ethisch toestaan?' Ik vind persoonlijk van wel, maar we moeten wel vooraf duidelijke grenzen stellen.

Maar de tweede discussie is minstens zo interessant; 'mag een politieke partij een veto uitspreken op basis van geloof'? Hoever mag geloof in Nederland doordringen in politieke besluitvorming? Voor hoeveel mensen in Nederland vormt de bijbel (nog) een gedegen afwegingskader dat past in de hedendaagse maatschappij?

zondag 1 juni 2008

Workumerwaard

Een buitenkansje. Gisterochtend mocht ik aansluiten bij de excursie van de vogelwacht Reduzum en omkriten in de Workumerwaard. Dit gebied is normaliter niet vrij toegankelijk, maar onder leiding van Willem van It Fryske Gea mochten we een kijkje nemen.
De Workumerwaard is een buitendijks plas-dras gebied dat droog is komen te liggen na de aanleg van de afsluitdijk. Bij zuidwestenwind komt water het gebied binnen. Naast de Kievit, Tureluur, Grutto, Kopmeeuw, Visdief, Kluut en Plevier, komen er ook vele plantensoorten voor. Onder andere orchideeën. Ik dacht even dat ik in Duinterpen stond toen ik mij over het Wilgenroosje boog. Heel mooi allemaal die bloeiende planten, maar ik heb er helaas niet zoveel kennis van. 'k Zal maar eens een boekje kopen.


Uitzicht op het IJselmeer, met daarvoor de witte schelpenbanken.

Prachtige slenk.


Nieuw leven. Een kopmeeuw probeert uit het ei te komen.


Deze jonge kopmeeuw is z'n ei al kwijt.

donderdag 29 mei 2008

Zuidwest Fryslan nog mooier!

In de Nota Ruimte van 2006 zijn door de Minister 20 Nationale landschappen aangewezen. Een van die landschappen grenst aan onze stad, namelijk; Zuidwest Fryslan! Het gebied ligt globaal tussen IJselmeerkust, A7 en A6. De grotere plaatsen Bolsward, Sneek, Joure en Lemmer behoren niet tot het gebied.

Ons Nederlandse landschap ligt onder druk, onder andere door verstedelijking en veranderingen in de landbouw. Om die reden zijn de NL's benoemd en kunnen de specifieke kenmerken van de gebieden worden beschermd (zonder dat we in een museum komen te wonen). Die kenmerken zijn combinaties van natuur, reliëf, water, bebouwing, etc.

ZWF bestaat uit drie landschapstypen. In het noorden liggen de Hemdijken, in het midden de Meren en in het zuiden de Ruggen van Gaasterland met de bossen. In beleidstaal noem je dat kernkwaliteiten en die luiden als volgt:
  • Schaalcontrast van zeer open naar besloten (dus op de beperkte schaal van ZWF heb je het uitgestrekte noorden en midden en de beslotenheid van Gaasterland en de omgeving St. Nic met de bossen en glooiingen)
  • Middeleeuwse verkaveling (gebied rond de Hemdijk, Blauwhuis, Exmorra waar geschikte landbouwgrond is gewonnen op het water), waterlopen en meren
  • Stuwwallen (Gaasterland, St. Nic) en terpen

Om enerzijds bewuster te worden van het feit dat ZWF een bijzonder landschap is en anderzijds om te inventariseren wat wij zelf zo mooi vinden aan ons landschap, of juist minder mooi en hoe wij graag zouden zien hoe ZWF zich in de toekomst ontwikkeld zonder dat bepaalde kwaliteiten verloren gaan, worden er themaavonden georganiseerd. 10 juni in Woudsend (Dorpshuis M.F.C. Woudsend), 11 juni in Balk (Treemter) en 19 juni in Workum (Klameare).

De avonden zijn niet alleen informatief, want er is ook de mogelijkheid om ideeën en wensen uit te wisselen.

Meer info: http://www.nationalelandschappen.nl/

zondag 25 mei 2008

The master at work

Een man, een brander en een zinken pijp. The Master Gijs Grasman at work


woensdag 21 mei 2008

Theunis 3,5 mnd oud

Theunis is inmiddels al weer 3,5 maand oud. Bij de geboorte was hij 51 cm. Dat is inmiddels 62 cm. Zijn geboortegewicht was 3125 gram en dat is verdubbeld. Het gaat goed met hem. Hij wordt al wat actiever, begint te grijpen en te brabbelen.


zondag 18 mei 2008

Nieuwe natuur

In Scharnegoutum wordt op twee lokacties natuur aangelegd op basis van het principe plas/dras. Het ene gebied is 2 hectare groot en bevindt zich aan de noordzijde van Scharnegoutum, ingeklemd tussen De Zwette, het spoor en de nieuwbouwwijk. Het andere gebied bevindt zichaan de zuidzijde, tussen spoor en Zwette en is ruim 5 hectare groot.

De natuur wordt gecreëerd op voormalige agrarische grond. Gedeelten van de grond worden weggegraven en elders worden dijkjes opgeworpen. Hier worden later paden op aangelegd. In de vijvers komt zo'n 70 cm water te staan, met hier en daar een eilandje. In de winter kan er een rondje geschaatst worden. Tevens is er een kleinschalige mogelijkheid voor boten om in de gebiedjes aan te leggen.

Het werk is inmiddels al aardig gevorderd en donderdagavond ben ik bij het zuidelijke gebied gaan kijken. Het lijkt heel mooi te worden. Sommige vijvers staan al onder water en andere worden nog gegraven. Toen ik er was, was er een vrouw met een detector. Ze had zojuist een oude kogel gevonden.
In het najaar komt de beplanting er in.

maandag 12 mei 2008

Us Boatsie

Ter land ben ik al jaren. In de lucht ben ik als Bruijne Kiek ook een beetje. Maar sinds deze week ben ik ook ter zee. Nou goed; ter binnenwateren dan. Want sinds deze week ben ik voor 50% eigenaar van een bootje. De andere 50% is in eigendom van fam. Van der Weij.


Onze keus is gevallen op een Polar 22ft uit 1976. Het is een overnaadse boot met een 25 pk Volvo Penta met 2 cilinders. Mooi geluid dus; pof, pof, pof, pof. De boot is uit Zweden geïmporteerd. Daar heeft ie altijd op zee gevaren (Terschelling, here we come). Polars staan bekend om hun degelijke bouw en goede vaareigenschappen. Hij maalt inderdaad niet om een golfje. Hij snijdt er mooi doorheen en de 25 pk's doen hun werk.

De boot verkeert in een goede staat, maar kan wel een poets en lakbeurt gebruiken. Aankomende herfst staat het groot onderhoud gepland. Nu eerst maar een seizoen lekker varen.

zondag 4 mei 2008

Sneker waarnemingen

Mooie en bijzondere Sneker waarnemingen de afgelopen week.
Aan de Malta werd door Rinke een paartje Braamsluipers waargenomen. Waarschijnlijk hebben ze in de omgeving een nest.

Bron: http://www.vogelvisie.nl/

Peter zag in de Domp een grauwe vliegenvanger. Vorig jaar gebruike deze zelfde vogel een nestkast voor het grootbrengen van de jongen. Hopelijk gaat dat dit jaar weer gebeuren.

Bron: http://users.telenet.be/

Bij het hertenkampje bij de joodse begraagfplaats zag ik zelf een Beflijster. Waarschijnlijk een vogel op doorreis, maar ik zal het even in de gaten houden. Op de foto lijkt de beflijster wat bol, als een merel. In het echt is ie slanker.


Bron: http://www.vogelsindekempen.nl/

En aan de andere kant in het de Hooppark zag ik nog een prachtig Zanglijster. Tussen de bloesem zong deze het hoogste lied. Een zanglijster is ook niet (meer) een alledaagse verschijning. Mooie gespikkelde borst.
Bron: http://natuurlogboek.weblog.nl/

Het lijstje waarnemingen wordt afgesloten met de Zwartkop in het Wilhelminapark.
bron: http://home.kole.info/

dinsdag 29 april 2008

De voorjaarsorenwasbeurt

Alle weblog-oren in Sneek zijn weer schoon. Dat geeft toch een goed gevoel zo aan het begin van de lente.


Het is niet mijn bedoeling om mee te gaan doen in de digitale zwaardvechterij van de afgelopen week. Het vuur en de vonken laat ik graag aan de heren v/d V, S en D. Maar ik lees graag vanaf veilige afstand mee. Dat neemt echter niet weg dat ik toch ook wel wat een gemengd gevoel heb overgehouden nu bekend is geworden hoe het theater er uit komt te zien. Na het zien van de schetsen voel ik mij toch een tikkeltje bedonderd. En eerlijk (dus geen woord gelogen), toen ik die schetsen voor het eerst zag dacht ik echt waar dat het een media-actie was van de bekende buurtcommitees. Maar helaas.........


Toen Sneek een paar jaar gelden aankondigde een theater te gaan bouwen was ik trots (en dat ben ik nog steeds). Sneek is een stad die de afgelopen jaren lef heeft getoond, verantwoorde risico's heeft durven nemen en vervolgens bikkelharde resultaten heeft geboekt: A7, aquaducten, de hele binnenstad in het nieuw, een prachtige PH-kade, woningbouw, Sneekersimmer, duurzaamheid. En dan vergeet ik vast nog een aantal dingen. Op deze positieve golf vormde ik mijn gedachten en zag ik het theater als een dikke klodder slagroom op een heerlijk dessert van zoet zomerfruit. Een bevestiging hiervan vond ik in de artist impression.


De cijfers en de achtergronden bij de keuze voor verbouw van het oude postkantoor heb ik niet. En natuurlijk moeten er integraal verantwoorde keuzes gemaakt worden. Wanneer nieuwbouw van een theater echt een stap te ver is, dan moeten we dit absoluut niet doen. Maar zijn er geen alternatieven? Het bouwen van een theater doe je maar 1 keer in de 30, 40, 50 jaar en is een enorme kans om Sneek op de kaart te zetten. Denk eens aan alle spin-off! Daarom doe ik vanaf deze kant (opnieuw) een tegenvoorstel:

Ontwerp een nieuw theater op de lokatie van het oude politiebureau aan de Geau. Een echte blikvanger a la Sydney en Nemo in Amsterdam. Eigentijds, dat past ook bij cultuur. Misschien moeten we van het dak ook wel een openbaar plein maken!? Naast de Waterpoort een 2e landmark voor Sneek. Dit zal een paar centen kosten, dus daar zal een aantal jaren voor gespaard moeten worden. Om in de tussenliggende periode toch van cultuur te kunnen genieten verbouwen we met beperkt budget het PTT-kantoor tot een tijdelijk theater.

zondag 27 april 2008

Bijen

Zo nu en dan hoor of lees je berichtjes over een bijenziekte die de imkers wereldwijd in zijn greep houdt. Wat het is weet men niet. De ziekte is ontstaan in Amerika. Imkers werden na de winterrust geconfronteerd met lege kasten. Complete volken waren verdwenen, zonder ook maar een bij achter te laten. In de volksmond wordt dan ook gesproken over de verdwijnziekte, maar de internationale benaming is Colony Collapse Disorder (CCD). Nu ik imker in opleiding ben volg ik de ontwikkeling op de voet.De wetenschap heeft nog geen verklaring gevonden voor de verdwijnziekte. Er worden relaties gelegd met bekende bijenziekten als mijten, motten en vuilbroed. Ook wordt gedacht aan de invloed van straling van mobiele netwerken. In Israel is een virus ontdekt dat mogelijk de oorzaak zou kunnen zijn. Maar tot nu toe blijft het gissen. Hagen Dasz heeft geld beschikbaar gesteld voor onderzoek omdat zij (veel) honing in hun ijs verwerken. Het is dus afwachten totdat de wetenschap met een antwoord komt. Tot dat moment blijft het voor imkers de hoogste prioriteit om de reeds bekende ziekten effectief te bestrijden.

Onze Minister van LNV heeft onlangs een reactie gegeven op de onrust in de bijenwereld. Het ministerie geeft aan dat bijensterfte een reeds lang bekend verschijnsel is en dat de huidige sterfte c.q. verdwenen volken binnen de marge blijft. Voorlopig geen actie dus vanuit Den Haag.


Dat bijen belangrijk zijn mag duidelijk zijn. Een derde van onze voedselvoorziening is afhankelijk van bestuiving door o.a. honingbijen. Albert Einstein heeft zelfs gezegd dat de mensheid ten hoogste 4 jaar heeft te leven nadat de honingbij is uitgestorven!

zondag 20 april 2008

"Ineke........kijk"

Donderdag schreef ik over de eerste gierzwaluw van het jaar. Vandaag was het zover! Wij waren vandaag even aan het wandelen in Hindeloopen. En als vogelaar kijk ik op zo'n dag niet alleen naar de mooie huizen, steegjes en straatjes, de oude sluis en de haven, maar ook naar de lucht. Er waren verschillende huiszwaluwen in de lucht en opeens daar tussenin ook twee gierzwaluwen. Wanneer je ze zo tussen de andere zwaluwen ziet, zie je duidelijk de sikkelvorm die zo kenmerkend is voor de gierzwaluw en de diep zwarte kleur. Prachtig mooi!

In mijn enthousiasme stond ik midden op straat omhoog te kijken, te wijzen en naar Ineke te roepen dat ik gierzwaluwen zag. Ineke is altijd erg blij op zulk soort momenten. De overige aanwezigen begrepen niet waar ik het over had, maar keken we omhoog. Toen ik verder liep hoorde ik een vrouw aan haar man vragen wat voor vogels het waren. De man antwoorde: "zwaluwen". Tja.................

donderdag 17 april 2008

Oplettengeblazen

Via een aantal internetsites hou ik een beetje bij welke vogels worden waargenomen en waar. Vanaf begin deze week lopen de eerste meldingen van waarnemingen van gierzwaluwen binnen. Uiteraard zijn deze eerste meldingen afkomstig uit het zuiden van het land. Maar ze komen er aan dus. Oplettengeblazen dus! Wie ziet de eerste van het jaar?

woensdag 9 april 2008

Boerenzwaluw

Vandaag had ik een prachtige werkdag, zowel letterlijk als figuurlijk. Het was allereerst schitterend mooi weer. Daarnaast heb ik de hele dag samen met Meindert Schroor e.a. door de Zuidwesthoek gereden. Wat weet die man aldermachtigst veel van het ontstaan van het landschap. En wat kan hij dat ook prachtig onder woorden brengen. Al zegt hij zelf dat hij liever schrijft! Binnenkort een fotoverslag van onze trip.
Maar wat mijn dag echt perfect maakte was het zien van mijn eerste boerenzwaluwen van het jaar, bij Koudum en bij Nijezyl. En ook nog een aantal bruine kieken, hangend in de typerende V-houding boven ons mooie landschap.

Foto: weidevogelbescherming-weerselo

maandag 7 april 2008

Waarheden volgens De Bruijne Kiek

De laatste tijd ben ik bezig met het onderwerp waarheid. Niet dat ik op een dag denk "nou, vandaag maar weer eens even met de waarheid aan de slag", maar soms heb je van die periodes dat bepaalde onderwerpen je intrigeren. Alsof je nu in staat bent dingen te zien en te begrijpen, die je eerder niet zag of begreep. Maar wat er al wel was. Maar als met zoveel dingen vorm je zelf soms de beperking; te veel bezig met je eigen ding en te weinig met de ander.

Laatst al schreef ik een blogje over de waarheid naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant. De laatste tijd koop ik 'm weer in het weekend. Lekker even bladeren op zaterdagochtend met een kopje koffie.

Deze week las ik wederom een mooie waarheid in een interview met Diederick Samsom. Hij zegt daarin; "Ik ben er van overtuigd dat je milieudoeleinden nooit echt waar kunt maken als je alle andere maatschappelijke uitdagingen er niet tegelijk bij betrekt". Wat hij hier voor mij feitelijk zegt is dat hij bereid is om op de stoel van de ander te gaan zitten en oprecht probeert te begrijpen wat de ander zijn/haar waarheid is. Als voorbeeld geeft het een aluminiumsmelterij in Delfzijl. Een ramp voor het milieu, maar wel de werkplek voor honderden mensen in deze regio. En dat zijn volgens Samsom wel honderden redenen om te bekijken of problemen ook anders opgelost kunnen worden. Dat is natuurlijk een hele uitdaging, maar als het je lukt leg je wel de basis voor een breedgedragen oplossing.

In dit zelfde interview spreekt Diederick Samsom de prachtige woorden: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Heerlijk. Deze man kan voor mij niet meer stuk!

zondag 6 april 2008

Week 1

Zo, dit was me het weekje wel! Maandagochtend voor het eerst naar Balk geweest in mijn "nieuwe" witte Toyota corolla. Het was een drukke, maar bijzonder leuke week. En ik denk dat ik nu al kan zeggen dat ik een goede keuze gemaakt heb. Volgens mij gaan we met z'n vieren een leuke tijd tegemoet daar in de Zuidwesthoek.

Het werkveld is bijzonder breed en dat is juist wat het zo leuk maakt. Deze week ben ik bezig geweest met het Nationaal landschap, een ontwikkelbedrijf, een fluitschip, een stoomtrein, historische scheepshelling, ecologische zones en smartphones. Wat ook bijzonder is is dat mijn collega en ik dezelfde gedachten hebben over hoe we het werk moeten organiseren en hoe we zo veel mogelijk effect kunnen realiseren. De aankomende periode gaan we er hard aan werken om hier handen en voeten aan te geven.

Woensdagavond was ik aanwezig bij de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en Milieu, want daar werd het vogelplan behandeld; een initiatief van de PvdA en mijzelf. Ik heb daar aan de commissieleden uitgelegd waarom er aandacht moet zijn voor de stadsvogels. Uit de reacties blijkt dat vogels dwars door het politieke spectrum heenvliegen. Want van SP tot VVD waren er positieve reacties. Ook wethouder Bargboer was gecharmeerd van het initiatief en geeft daarom graag de opdracht aan zijn ambtenaren om te beoordelen hoe de vogelvriendelijke maatregelen vastgelegd kunnen worden. Zelfs buiten op de trappen van het Stadhuis heb ik met een aantal commissieleden nog even nagepraat over de vogels. Iedereen heeft wel een verhaal over vogels of een herinnering.

Donderdagavond was ik samen met Marco in Drachten voor de derde les van de cursus bijenhouden voor beginners. Ja, u leest het goed; De Bruijne Kiek wordt imker! Samen met Marco heb ik een stukje volkstuin gehuurd in de Noorderhoek en daar moet het gebeuren. Heel makkelijk is bijenhouden overigens niet. Zo moet je voorkomen dat de bijen gaan zwermen. Ook zijn bijenvolken gevoelig voor een aantal ziektes die betreden moeten worden. En om het compleet te maken is er de verdwijnziekte. Dit is een actueel fenomeen waarvan met niet weet wat men er mee aan moet. Ik zal binnenkort een blogje aan dit onderwerp wijden.

Vrijdagavond samen met Anske Smit aan het reewild tellen geweest in Gaasterland. Het was een leuke avond en dat kwam niet in de laatste plaats door de interessante gesprekken met Anne Gersjes; een zeer betrokken Gaastelander. Anske in ik sloten de vrijdagavond af met een lekker kopje tomatensoep van R. Heerlijk! Voor een volledig verslag zie http://anskesmit.blogspot.com/2008/04/reewildtelling-gaasterland.html

zondag 30 maart 2008

Schoolstraat in bloei

De Magnolia's staan op knappen. De eerste witte blaadjes laten zich zien. Nog een paar dagen zon en dan staat de Schoolstraat prachtig wit in bloei.


Maar zo vroeg in het jaar blijft het een wankel evenwicht. Als koning winter in deze periode nog een nachtje voorbij komt, is het met de bloemknoppen ook voorbij. En staan ze eenmaal in bloei en krijgen we harde wind, ook dan is het snel over.

Maar tot nu toe lijkt het goed te gaan............vrijdag 28 maart 2008

woensdag 26 maart 2008

De laatste trein....

Vandaag pakte ik voor het laatst het boemeltje naar Leeuwarden. Morgen neem ik de auto omdat ik dingen mee terug moet nemen, vrijdag vrij en maandag met de auto naar de nieuwe baas in Balk.

Toen ik in 1995 aan het Van Hall begon is mijn treinreisgeschiedenis gestart. De eerste paar weken/maanden nog op een abonnement (ik was nog maar net 18 jaar) en daarna op de OV (die gingen toen alleen per kwartaal in). Na mijn logistieke opleiding heb ik van 1999 tot en met 2001 nog een masteropleiding management/bedrijfskunde gedaan. Ook toen reisde ik met de trein naar Leeuwarden. Mijn afstudeerproject (onderwerp sociotechniek) heb ik bij Impress in Leeuwarden gedaan, beter bekend als de blikfabriek. Ik mocht regelmatig met een stadsgenoot meerijden, maar nam ook toen wel de trein.

Na mijn studietijd heb ik een jaar bij Tonerfill/Accutec gewerkt en moest ik in Leeuwarden nog even overstappen op de trein naar Groningen om in Camminghaburen uit te stappen. En sinds 2002 reis ik ook weer met de trein naar het Provinciehuis.

Dus vandaag heb ik een periode van pak 'm beet 13,5 jaar treinen afgesloten. Waar is de tijd gebleven?

Het reisje naar en van Leeuwarden is prachtig. Mooi door de weilanden, de dorpjes, zonsopkomst, zonsondergang, vogels kijken, krantje lezen en de gesprekken met vrienden en collega's. Ik zal 't missen.

zondag 23 maart 2008

IJsvogel

Vanmorgen was ik suver verrast door het heerlijke zonnetje dat er scheen. Na al die dramatische voorspellingen had ik nergens meer op gerekend. Daarom maar snel Theunis in badje gedaan en aan de wandel.


In het Wilhelminapark deden wij een prachtige waarneming. Over de vijver vlog een ijsvogel. Die prachtige groenblauwe kleur werd door de zon beschenen en fonkelde erover. Voor mij de eerste keer dat ik de ijsvogel hier heb waargenomen. Die bij de openbare begraafplaats heb ik wel vaker gezien.

zondag 16 maart 2008

Citaten

In de Volkskrant van dit weekend een special over de vrijheid van meningsuiting volgens de grote denkers. Hier las ik onderstaande wijsheden:

De wrijving der meningen brengt de waarheid aan het licht.

en

Elke mening dient de waarheid, ook al lijkt zij nog zo gevaarlijk, belachelijk of verkeerd.

zaterdag 15 maart 2008

Het goede voorbeeld

Wanneer je het initiatief neemt voor een vogelplan voor stadsvogels (zie Sneeker Nieuwsblad van donderdag jl.) moet je zelf wel het goede voorbeeld geven.

In oktober hebben we het dak laten vervangen. Dat dak beschermt ons het hele jaar tegen weersinvloeden. Vier maanden per jaar hebben wij "logees" onder datzelfde dak: gierzwaluwen. Dit jaar, bij terugkomst, zal blijken wat ze van hun Europese zomerverblijf vinden.

Foto: zo troffen we de nesten aan onder de pannen.


Met een week of vier, vijf verwacht ik de eersten wel weer te mogen begroeten. Ik hoop dat ze de aankomende jaren hun jongen onder ons dak zullen grootbrengen.................net als wij zelf.

Foto: het nestmateriaal hebben we weer teruggelegd. De gierzwaluw komt namelijk niet op de grond en moet dus zijn nestmateriaal in de lucht vangen. Veel werk. Zo hebben ze alvast een casco nestje. Zelf aftimmeren svp.

woensdag 12 maart 2008

Stel............

Stel........
Iemand zegt tegen mij: "Niels, hoe jij je leven leidt, dat keur ik af".
Dan zou ik vragen:"Wat is het precies dat je afkeurd?"

Stel.......
Iemand zegt tegen mij: "Niels, die kleren van jouw......., je lijkt op een pinguïn".
Dan zou ik vragen: "Waarom stoort het jou wat ik aan heb?".

Stel.....
Iemand zegt tegen mij: "dat boek waar jij je leven op baseerd is wreed en intolerant".
Dan zou ik vragen: "noem mij de passages uit dat boek waarop jij jouw mening baseerd".

Stel.....
Dat die persoon over al die dingen die hij aan mij afkeurd een film zou maken.
Dan zou ik die film met vertrouwen tegemoet zien omdat ik al mijn keuzes uit kan leggen.

Dus.......
Laten we ophouden met elkaar te veroordelen en de verwensen, maar op inhoud met elkaar in gesprek gaan. Alleen door open te staan voor de wereld en keuzes van een ander, kan je dichter bij elkaar komen. Niemand koopt iets voor verdeeldheid.

zaterdag 8 maart 2008

Deregulering

Een van de motto's van het huidige en de voorgaande kabinetten Balkende is deregulering. En laten we allereerst voorop stellen dat dat goed is. We hoeven geen dingen via regeltjes te regelen die zonder regels ook gewoon goed gaan.

De bouwwereld is een groep, onder leiding van Eelco Brinkman, die regelmatig het nieuws opzoekt om aan te geven dat de regels van de overheid verlammend werken op bijvoorbeeld de bouw van nieuwbouwhuizen. Ook dat is prima. Wie anders dan deze groep bouwers merken hoe de regels van de overheid uitwerken.

Vandaag viel bij mij het magazine van de Vereniging Eigen huis op de mat. Daarin lees ik een artikeltje waar de ware aard van projectontwikkelend en bouwend Nederland naar boven komt. Ja, u leest het goed. Ik heb het niet hoog op met projectontwikkelaars. Het zijn over het algemeen mensen die geld willen graaien en daarvoor de markt van het bouwen van huizen hebben gekozen. Ze hebben er niks mee, maar er is veel te graaien. En ondertussen schepen ze Nederland op met lelijke, soms kwalitatief slechte, huizen en volgedrukte nieuwbouwwijken. En is er nog niet voldoende winst gemaakt dan schromen ze ook niet om er nog een paar huizen tussen te drukken. Je moet je wel schamen als je op een feestje moet zeggen dat je projectontwikkelaar bent!

Maar wat hebben ze dan gedaan Bruijne Kiek dat jij je er over opwindt?

In het kader van de deregulering is de verplichting om bij een huis een berging te bouwen uit het bouwbesluit gehaald. Gedachte hierachter is dat de markt het zelf wel zou regelen; wie koopt er nou een huis zonder berging? Nou, door de overspannen huizenmarkt kopen mensen wel een huis zonder berging. Maar voor de prijs van een huis met berging. Die bouwers drukken dus gewoon hun kosten en verdienen geld aan deze dereguleringsslag. Schande!

Sommige regels zijn zo gek nog niet zoalang er mensen zijn die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Blijkbaar gaan ook op dit onderwerp vrijheid en verantwoordelijkheid hand in hand.

donderdag 6 maart 2008

Rechtspraak

Op 5 februari schreef ik een blog (http://debruijnekiek.blogspot.com/2008/02/links-rechts.html) over de zaak Cermaine C. De eis van het OM was 26 maanden gevangenisstraf.

Vandaag is uitspraak gedaan in deze zaak en gelukkig wordt de dader (maar wie is dader en slachtoffer in deze zaak) niet vervolgd voor doodslag, dood door schuld of iets dergelijks. Wel is zij veroordeeld voor roekeloos rijgedrag en krijgt hiervoor een taakstraf.

Het kan bijna niet anders dan dat het OM in deze is gezwicht voor de maatschappelijke druk. De rechtbank is hier niet in meegegaan, maar dat neemt niet weg dat de rest van je leven is bepaald terwijl je hier zelf niet om hebt gevraagd. De rechtbank heeft in haar uitspraak mee laten wegen dat de dader ongewenst een bekende Nederlander is geworden.

Het verhaal krijgt nog een vervolg want de advocaat van Cermaine C. heeft hoger beroep aangetekend. Ik hou het in de gaten.

woensdag 5 maart 2008

Kennismaking

Vandaag had ik een bijzonder leuke werkdag. Ik heb namelijk kennisgemaakt met mijn nieuwe collega's Tjallie, Jeanette en Wim! Want ik heb per 1 april een nieuwe baan als projectverwerver voor de afdeling plattelansprojecten. Mijn werkgebied wordt zuidwest Fryslan.

Na de kennismaking en de koffie zijn we de zuidwesthoek ingetrokken en hebben we allerlei projecten bezocht. Sommige daarvan zijn al gerealiseerd en sommige zitten in de voorbereidingsfase. Zo zijn we o.a. in Hylpen geweest bij de haven en ook bij de blazerhaven in Workum. Hebben we gekeken bij fietspaden, sloepenroutes, oeverherstel icm ecologische zones en zorgboerderijen. Stuk voor stuk prachtige initiatieven waar ik straks ook een bijdrage aan mag leveren. Ik kijk er in ieder geval enorm naar uit.

Wat is Plattelansprojecten?
Plattelânsprojekten is onderdeel van de provincie Fryslân. In nauwe samenwerking met gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties verwerven zij projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van het Friese platteland. De provincie is daarvoor opgedeeld in zes gebieden. In elk gebied is een projectbureau en een gebiedsplatform actief op zoek naar mensen en organisaties met goede ideeën. Mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar brengen' is daarbij de sleutelzin.

vrijdag 29 februari 2008

Paula Boot

Sinds begin dit jaar zit de oud Sneker en zwemkampioene Paula Boot in Taiwan. Zij woont de aankomende 2 jaar in de hoofdstad Taipei samen met haar vriend Ralph. Hij werkt daar voor de chipfabrikant ASML. Hun belevenissen kan je sinds kort lezen op hun weblog: www.ralphenpaulaintaiwan.blogspot.com

woensdag 27 februari 2008

Theater aan de Geau

Sinds een paar weken zat ik vanmiddag weer eens in de trein met de directeur van Buro Interalphanske, de heer Anske Jarig Smit. Tijdens onze treinreizen tussen Sneek-Liwadden v.v. bespreken wij alle actuele "problemen". Vaak hebben wij niet langer dan 1 treinreis nodig om ze op te lossen. En soms is de trein nog niet eens vertrokken.

Vandaag hebben wij het gehad over............natuurlijk...........het nieuwe theater. Anske blogte laatst over een alternatieve lokatie van het theater op de plaats van het oude politiebureau. En ik moet zeggen, die zie ik ook wel zitten.

Op basis van het artikel in de LC van vorige week begrijp ik dat de gemeente het huiswerk opnieuw moet doen. Het lijkt mij dat een lokatieonderzoek hier onderdeel van uit gaat maken. Van mensen die wat dichter op het vuur zitten hoor ik andere geluiden: Vd Broek heeft zich laten inpakken en dat het huiswerk wel degelijk goed is gedaan. 't Wordt tijd dat hier enige duidelijkheid over wordt verschaft vanuit de Marktstraat. Maar laat ik eerst de Sneeker van morgen even afwachten.

Ik gebruik deze tijdelijke onduidelijkheid om deze alternatieve lokatie aan de Geau aan u te verkopen.

Net als de lokatie aan de Westersingel ligt de lokatie op loopafstand van het centrum. Dus als mensen nog een borreltje willen halen na de voorstelling dan kan dat. Ook parkeergelegenheid is ruim voor handen, zeker wanneer we op de Veemarkt nog eens onder de grond gaan. De lokatie is goed bereikbaar via de Van Giffenstraat en ligt op loopafstand van het station (moeten we de trein- en bustijden nog wel even aanpassen aan de late voorstelling). Groot voordeel met de Westersingel is dat de lokatie aan de Geau in mijn optiek minder overlast oplevert voor de buurt.

De laatste tijd is ook veel aandacht voor landmarks zoals de houtenbrug(gen) in de A7. Deze moeten de aandacht vestigen en mensen verleiden om onze stad te bezoeken. Van het nieuwe theater zouden we een watermark kunnen maken. Hoeveel mensen varen er wel niet langs en met een 11-stedentocht zetten we de stempelposten er neer zodat het theater goed in beeld komt.

Goed voorbeeld van een watermark is Sydney, ik ben er nooit geweest maar ken het theater daar wel! Qua ontwerp spreekt Nemo in Amsterdam mij aan met een openbaar dak waar mensen kunnen lezen, zonnen, etc. Bijkomend voordeel vind ik dat we zodoende niet al onze oevers volplempen met apartementen. Volgens mij hebben we daar nu wel genoeg van.

Een van de redenen van de Raad om het theater aan de Westersingel te vestigen is de relatie met het centrum van de kunsten. Tja, ik vind dit van iets minder belang. Maar of er nu 100 of 500 meter tussen zit, dat maakt volgens mij kein flaus aus.

donderdag 21 februari 2008

En toen trok de hemel weer open......

Het dondert en het bliksemt in de Marktstraat alhier
Een storm woedt boven het cultureel kwartier

Ons Carré aan de Westersingel op een fundament van één nacht ijs?
Eén buurtcomité, één bijeenkomst: wethouder en raadslid volledig van de wijs

Want hoe zit het met al die auto's die afkomen op het vertier?
Hoe zit het met de aanvoer van decorstukken en vaten bier?

Maar mensen, niet te moeilijk. Maak de geest een beetje vrij.
Niet zo somber. Niet zo treurig. De oplossing is nabij!

Kijk naar Leeuwarden. Hen komt toe alle eer.
Kampioenen in simpel denken: Een paal in de grond. Op en neer.

Dat kost dan 's een auto van een vreemde in onze stad.
Maar wij hebben Betten. Zij regelen dat!

vrijdag 8 februari 2008

Theunis Meindert

Met trots wil ik jullie voorstellen aan Theunis Meindert de Bruijn. Roepnaam Theun. Geboren te Sneek op woensdag 6 februari 2008 om 07.43 uur.
Zoon, moeder en vader maken wel.


Via deze weg wil ik jullie, ook namens Ineke, hartelijk bedanken voor alle aandacht, telefoontjes, sms-jes, emails, kaarten en bloemen die wij hebben ontvangen. Geweldig!
groeten,
Niels
Ps. Eerst even geen blogjes. Ik meld mij wel weer!

dinsdag 5 februari 2008

Links rechts

Hoe we het ook wenden of keren, mensen plaatsen elkaar graag in een hokje; sociaal, asociaal, meegaand, star, rechtlijnig, ruimdenkend, links, rechts, noem maar op. Als ik mijzelf een politiek etiketje op zou moeten plakken dan zou ik zeggen: "links van het midden". Dat ik niet altijd in dit hokje zit zal blijken uit dit blogje, waarin u kennis zult maken met de wat rechtsere kant van de Bruijne Kiek (uiteindelijk ga ik dwars door het politieke spectrum heen).

Wat is er gebeurd?
Een jongen van 19 jaar met een 'gezond' verstand besluit om een tasje van een vrouw te roven door deze uit haar auto te grissen terwijl zij stilstaat om voorrang te verlenen. De jongen probeert op zijn scooter te ontkomen. De vrouw zet met haar auto de achtervolging in en tikt de scooter aan. Jongen komt ten val tegen een boom, wordt aangereden door de auto en komt te overlijden.

Laat ik voorop stellen dat dit een zeer trieste zaak is met een verschrikkelijke afloop.

Het OM besluit deze vrouw te vervolgen. Ruim drie jaar later dient de zaak. Haar hangt een veroordeling boven het hoofd. De vrouw is op dat moment psychisch niet in staat om op de zitting te verschijnen.
Dat de familie van het slachtoffer verdriet heeft begrijp ik. En dat mag ook. Zij hebben hier ook niet voor gekozen. Maar deze vrouw ook niet! De dader heeft gekozen om deze tas te stelen en moest dit uiteindelijk met een (onevenredig) hoge prijs betalen.

En juist hier gaat het mij om: de dader heeft bewust gekozen. Hij wist dondersgoed dat dit niet binnen de kaders van de Nederlandse wetgeving past. Ik vind dat je je hierdoor ook buiten de Nederlandse kaders van rechtsbescherming begeeft. Hier loert natuurlijk het gevaar van eigen rechter, maar in deze zaak ligt het er dik bovenop dat dit mannetje een ettertje was. Het OM zou in mijn optiek deze vrouw in bescherming moeten nemen, maar dat gebeurt allerminst! Na drie jaar is deze vrouw psychisch beschadigd en wat besluit de rechtbank; De zaak wordt uitgesteld en de vrouw wordt verplicht aanwezig te zijn op de zitting in het maatschappelijk belang.

Ik wens alle betrokkenen sterkte en wijsheid toe.

maandag 4 februari 2008

Ochtendrood

Volgens de officiele tabel voor de tijden van zonsopkomst en -ondergang is de zon vandaag opgekomen om 08.16 uur en ondergegaan op 17.32 uur. In vergelijking met een maand geleden zien we de zon 's ochtends ruim een half uur eerder en blijft ie 's middags 50 minuten langer zichtbaar.

Vanochtend zat ik in de halfacht trein richting Liwwarden en zag op deze heldere morgen de eerste roze/rode kleuren aan de horizon. Het is wachten op de eerste morgen dat je het randje kunt zien. Waarschijnlijk met een week of twee.
Vanmiddag ging ik met de namiddagzon op het gezicht weer richting het Sneekse.

woensdag 30 januari 2008

You tube

Deze week en vorige week heb ik het nieuws rond Sonach gevolg. Deze verstandelijk beperkte jongen is meerdere malen door een aantal "vrienden" mishandeld. Happy slapping noem je dat. Dit ge-happyslap is opgenomen en op You tube gezet. Eenvandaag maakte er een item van en daarmee werd het nationaal nieuws.


Minister Rouvoet (samenleving, jongeren, opvoeding,etc) reageerde hierop door aan te kondigen dat hij in gesprek zou gaan met de eigenaren van You tube. Rouvoet is van mening dat de redactie van You tube moet beoordelen of filmpjes kunnen of niet kunnen (wat dat dan ook mag zijn). Het toont betrokkenheid dat Rouvoet dit onderwerp oppakt, maar ik heb weinig geloof in deze oplossing. Het is immers een beperking van de vrijheden van het internet. Censuur? Natuurlijk zal dit effect hebben, maar iets dat verboden is "smaakt" natuurlijk wel lekker. En een nieuwe You tube zonder selectieve redactie is zo gemaakt.


Veel sterker vind ik het maatschappelijke mechanisme wat we nu zien optreden. De maatschappij vindt deze beelden onacceptabel. Over alle bedreigingen e.d. doe ik nu even geen uitspraken, maar een van de medeplichtigen heeft wel zijn welgemeende spijt op tv uitgesproken. Hopelijk gaan mensen nu wat beter nadenken over wat ze filmen, wat ze op You tube zetten en welk effect dit kan hebben. Het Internet is open en met elkaar bepalen wij de grenzen.

dinsdag 29 januari 2008

Pssssssst.........

Niet door vertellen hoor, maar dat van die film van Wilders. Hij stelt de premiere nog een paar keer uit tot over een maand of twee. En dan........ 1 APRILLLLLL hahahahaha.
De beste 1 april grap ooit. En goed voor flink wat 'kosteloze' aandacht van media en overheid!

woensdag 23 januari 2008

't Provinsjehus

Vanochtend was ik op het provinciehuis. Niet in de tijdelijke huisvesting in het PTT-gebouw, maar op het oude provinciehuis aan de Tweebaksmarkt. Daar heb ik samen met een aantal collega's gebrainstormd over het communicatieplan van de Provinsje. Het was een leuke bijeenkomst met goede ideeën. Ongetwijfeld maken mijn collega's van communicatie hier een prachtig plan van!

Het was leuk om na ruim een jaar weer even in ons provinciehuis te zijn. Het staat er bijna nog net zo bij als dat we het achter lieten: de entree, de kantine, het rode tapijt, de sectiekamers, de kamers van de gedeputeerden en de CdK. Alleen staat er niks meer, echt helemaal niks. De verhuizers hebben werkelijk alles meegenomen. Ik ben nog even op zoek geweest naar een aandenken, maar helaas. Niks te vinden.

Het provinciehuis wordt op dit moment bewoond door een stuk of 6 studenten. Dit getal is op papier, want ik hoorde dat ze de nodige logees hebben die wat langer blijven. Op mijn terugweg door de Oosterstraat zag ik dat ook de boetiekjes die daar in het provinciehuis verwerkt zijn weer in gebruik zijn genomen. Wat ik er zo snel van mee kreeg zit er iets van een studenten coördinatiepunt.

Volgens planning had het provinciehuis er al niet meer moeten staan, behalve het monumentale gedeelte dan. Ik had vanochtend eigenlijk in een bouwput moeten stappen. Maar een jaar na vertrek van de ambtenaren weten wij inmiddels beter. Hadden we dit geweten dan hadden we leuke dingen kunnen doen met het gebouw: exposities, theater, Friesland Fashion Week, optredens, feestjes, workshops, caravanstalling in de kelder, noem maar op. Maar misschien staat het gebouw nog wel een jaar leeg en moeten we dit eigenlijk gelijk doen!

zondag 20 januari 2008

Stadsvogels

Een half jaar geleden kreeg ik op het internet twee onderzoeken onder ogen. Het ene onderzoek ging over het wel en wee van de stadsvogels en het andere onderzoek ging over de belevenis van mensen bij stadsvogels. Wat blijkt: stadsvogels hebben het moeilijk door afnemende broedgelegenheden en ook voedsel is steeds moeilijker te vinden doordat open stukken in de stad worden bebouwd. Maar bewoners van de stad, wij dus, hechten juist veel waarde aan de aanwezigheid van vogels. Juist dicht bij huis. Merels, lijsters, mussen, pimpelmezen, koolmezen, groenlingen, putters, gierzwaluwen en de zwarte roodstaart, om zo maar eens een paar fraaie exemplaren te noemen.

Toen ik deze twee zaken met elkaar combineerde dacht ik: "Hier moet ik wat mee". Daarom heb ik contact gezocht met de Sneker politiek. Dit heeft geleid tot een Sneker vogelplan dat als initiatief voorstel in de raad zal worden behandeld. Zover is het nog niet helemaal, maar we zijn al een aardig eind gekomen. Het plan biedt in iedergeval voldoende input om er voor te zorgen dat wij in Sneek nog lang 's ochtends door de vogels worden begroet en 's avonds in slaap worden gezongen. Binnenkort zal het voorstel met ambtenaren worden doorgesproken.

Inmiddels zijn onze plannen ook door anderen niet onopgemerkt gebleven, want vorige week kreeg ik via een collega het verzoek om contact op te nemen met de afdeling van de Bond van Friese Vogelwachten die zich specifiek bezighoudt met stadsvogels. Het was een prettig gesprek met een heel enthousiaste man. Ik hoop dat het plan dit voorjaar ook door de Sneker raad met zoveel enthousiasme zal worden ontvangen.

Ik hou jullie op de hoogte!

zondag 13 januari 2008

Der Sieges-Soldat ist tot


Der Sieges-Soldat ist tot
Das Foto ging um die Welt: Ein Rotarmist kletterte am 30. April 1945 um 21 Uhr auf den Reichstag und hisste die rote Fahne - Geste des Sieges über Hitler-Deutschland.
Der Soldat hieß Michail Minin, starb jetzt mit 85 in seiner Heimatstadt Pskow nordwestlich von Moskau.
Bron: bild.de


Nadat ik vanavond naar In Europa heb gekeken surfde ik nog even over het Internet en las dit bericht. Wat een leven. Mag hij in vrede rusten.

woensdag 9 januari 2008

Klimaatkaart


Ik was even wat aan het sneupen op het internet en zo kwam ik op de site: http://www.klimaatkaart.nl/index.html

En daar zag ik dat wij als gemeente Sneek vrij goed bezig zijn op het gebied van energiebesparing! Met 18 punten valt Sneek net in de klimaatscore goed. Dit wordt aangeduid met de lichtgroene kleur. Donkergroen is matig en blauw slecht. Van de grijsgekleurde gemeenten zijn geen gegevens ontvangen.

Van de gemeente Herenveen weet ik dat zij hun straatverlichting nog eens kritisch hebben bekeken: welke lantarenpaal doen we aan en hoe lang? Mogelijk kunnen we onze score zo nog wat opkrikken?! Dat is ook nog eens goed voor (of eigenlijk tegen) de lichtvervuiling en de gemeentelijke energie kosten.

maandag 7 januari 2008

And the winner is...........??

Anske Smit van Buro Interalphanske Sneek.

Kijk hier voor de goede oplossing: http://anskesmit.blogspot.com/2008/01/blog-post_06.html

zaterdag 5 januari 2008

Prijsvraag

Waar staat de Ozontandzorgreclamecaravaan vandaag (zaterdag)?

De goede inzender wint een gratis behandeling!


Foto CDA Sneek

donderdag 3 januari 2008

Rekeningrijden

Het rekeningrijden lijkt er nu toch echt te gaan komen. Camiel Eurlings is uiteindelijk die Minister die de daad bij het woord gaat voegen. Ik was geen fan van Camiel vanwege zijn dossier als europarlementariër: de Europese grondwet. Heel Nederland had dat ding al geschoten en dan kwam toch iedere keer Camiel weer langs om met zijn 'sagte g' uit te leggen waarom we toch vooral voor moesten stemmen.

Het rekeningrijden wordt gezien als de oplossing voor onze steeds maar toenemende files. Het gebruik van de auto en het tijdstip waarop, wordt gekoppeld aan prijs. De gebruiker betaalt: Op primetime betaal je de hoofdprijs en in de daluren rij je het voordeligst. Voor ons als Noorderlingen valt het nog wel wat mee, want het systeem wordt op beperkte schaal in de Randstad ingevoerd rond 2011/2012.

Persoonlijk zie ik nog een oplossing voor onze files, of betergezegd een aanvulling op het rekeningrijden. Laat mobiliteit over aan computers. Computers kunnen dat veel beter dan mensen. Een mens in een auto gedraagt zich als een individu; wil 5 km sneller dan zijn voorganger, haalt in, zakt in snelheid terug omdat hij een cd-tje moet wisselen, etc. Een computer beschouwt mobiliteit als een systeem en maakt daarin de meest optimale keuzes.

Stel ik besluit naar mijn zus te gaan in Roelofarendsveen. Ik ga in de auto zitten en geef mijn bestemming op. De computer berekent de route en de computer begint aan de reis. Ik heb de handjes lekker vrij om een krantje te lezen. In de polder vraagt de computer of we zin hebben in een bakje koffie bij Haje. Jazeker! De bestelling wordt doorgezonden en als we gaan zitten zet de ober de bestelling voor ons neer. Aangekomen op bestemming zoekt de computer een parkeerplaatsje en eventueel te betalen parkeergeld wordt automatisch afgeschreven.

Stoplichten hebben we niet meer nodig, een auto wordt een gezellig huiskamertje, met 120km door dichte mist. Ik ben er helemaal klaar voor. De computer ook?