zondag 17 juni 2007

Meetnet Urbane Soorten

Vanavond samen met Rinke voor de laatste keer dit jaar vogels tellen in het kader van het Meetnet Urbane Soorten; oftewel MUS. Het MUS-project, opgezet door SOVON, loopt dit jaar voor het eerst. Het heeft als doel om de ontwikkeling van de stadvogels te monitoren.

Het project is heel eenvoudig opgezet: het gaat om drie tellingen per jaar in de periode van april t/m juli. Twee tellingen zijn vroeg en de laatste telling is op avond. Je bent verder van niets of niemand afhankelijk. Je gaat gewoon naar de aan jou toebedeelde telpunten en telt daar alle vogels die je ziet en/of hoort in exact 5 minuten per telpunt. De waarnemingen schrijf je op een lijst en kunnen later via Internet worden ingevoerd.

Afgelopen week kreeg ik de landelijke tussenstand doorgemaild:
1 Merel
2 Koolmees
3 Houtduif
4 Zwarte Kraai
5 Kauw
6 Huismus
7 Pimpelmees
8 Ekster
9 Winterkoning
10 Spreeuw

Rinke en ik tellen het gebied Singel, politiebureau, spoordok, Hemdijk, ziekenhuis en industrieterrein de Hemmen. Daarnaast zijn er in Sneek nog drie Mus-tellers actief.

De landelijke getallen zijn representatief voor ons telgebied waar wij in twee sessies al 550 vogels telden! Bijzondere te vermelden zijn de grote bonte specht, heggemus, boomkruiper en zwarte roodstaart. Deze laatste laat zich regelmatig zien en horen al zittend op de communicatiemast van het politiebureau. De zwarte roodstaart is goed te herkennen aan zijn riedeltje dat hij afsluit met een geluid dat nog het meeste op tandenknarsen lijkt.

Geen opmerkingen: