woensdag 25 juni 2008

Leve het Leven

Mijn complimenten voor de wijze waarop de CU is omgegaan met het dossier embryoselectie. Het is vast geen makkelijke opgave geweest. Ook de wijze waarop er met de pers is omgegaan verdient een compliment; korte en krachtige 'proces-opmerkingen' en de inhoud bewaren voor de overleggen die daarvoor bestemd zijn. Binnenskamers dus, en dat is helemaal geen vies woord. De CU laat hier het goede voorbeeld zien. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een oplossing die voor alle partijen acceptabel is.


Dat het met name voor de CU geen gemakkelijke opgave is geweest blijkt wel uit de ingezonden brieven van de afgelopen periode. Daar laten sommige leden van de CU-achterban duidelijk hun mening horen. Dat hier een in mijn ogen te stringente interpretatie van de bijbel aan ten grondslag ligt, zal u niet verbazen. Het leven is heilig en daarom mag de mens daar niet aankomen. Alleen god beschikt. Punt!

Maar wat als we de kennis om embryoselectie toe te passen van God gekregen hebben om Duivelse ziekten uit te bannen? Dan lopen een aantal aardse vromen toch mooi het Goddelijke beleid te frustreren. Ik betwijfel of die houding gewaardeerd wordt in het hiernamaals?!

Ik zou de Bijbel er nog maar eens goed op nalezen.

Geen opmerkingen: