zondag 27 april 2008

Bijen

Zo nu en dan hoor of lees je berichtjes over een bijenziekte die de imkers wereldwijd in zijn greep houdt. Wat het is weet men niet. De ziekte is ontstaan in Amerika. Imkers werden na de winterrust geconfronteerd met lege kasten. Complete volken waren verdwenen, zonder ook maar een bij achter te laten. In de volksmond wordt dan ook gesproken over de verdwijnziekte, maar de internationale benaming is Colony Collapse Disorder (CCD). Nu ik imker in opleiding ben volg ik de ontwikkeling op de voet.De wetenschap heeft nog geen verklaring gevonden voor de verdwijnziekte. Er worden relaties gelegd met bekende bijenziekten als mijten, motten en vuilbroed. Ook wordt gedacht aan de invloed van straling van mobiele netwerken. In Israel is een virus ontdekt dat mogelijk de oorzaak zou kunnen zijn. Maar tot nu toe blijft het gissen. Hagen Dasz heeft geld beschikbaar gesteld voor onderzoek omdat zij (veel) honing in hun ijs verwerken. Het is dus afwachten totdat de wetenschap met een antwoord komt. Tot dat moment blijft het voor imkers de hoogste prioriteit om de reeds bekende ziekten effectief te bestrijden.

Onze Minister van LNV heeft onlangs een reactie gegeven op de onrust in de bijenwereld. Het ministerie geeft aan dat bijensterfte een reeds lang bekend verschijnsel is en dat de huidige sterfte c.q. verdwenen volken binnen de marge blijft. Voorlopig geen actie dus vanuit Den Haag.


Dat bijen belangrijk zijn mag duidelijk zijn. Een derde van onze voedselvoorziening is afhankelijk van bestuiving door o.a. honingbijen. Albert Einstein heeft zelfs gezegd dat de mensheid ten hoogste 4 jaar heeft te leven nadat de honingbij is uitgestorven!

Geen opmerkingen: