zondag 20 januari 2008

Stadsvogels

Een half jaar geleden kreeg ik op het internet twee onderzoeken onder ogen. Het ene onderzoek ging over het wel en wee van de stadsvogels en het andere onderzoek ging over de belevenis van mensen bij stadsvogels. Wat blijkt: stadsvogels hebben het moeilijk door afnemende broedgelegenheden en ook voedsel is steeds moeilijker te vinden doordat open stukken in de stad worden bebouwd. Maar bewoners van de stad, wij dus, hechten juist veel waarde aan de aanwezigheid van vogels. Juist dicht bij huis. Merels, lijsters, mussen, pimpelmezen, koolmezen, groenlingen, putters, gierzwaluwen en de zwarte roodstaart, om zo maar eens een paar fraaie exemplaren te noemen.

Toen ik deze twee zaken met elkaar combineerde dacht ik: "Hier moet ik wat mee". Daarom heb ik contact gezocht met de Sneker politiek. Dit heeft geleid tot een Sneker vogelplan dat als initiatief voorstel in de raad zal worden behandeld. Zover is het nog niet helemaal, maar we zijn al een aardig eind gekomen. Het plan biedt in iedergeval voldoende input om er voor te zorgen dat wij in Sneek nog lang 's ochtends door de vogels worden begroet en 's avonds in slaap worden gezongen. Binnenkort zal het voorstel met ambtenaren worden doorgesproken.

Inmiddels zijn onze plannen ook door anderen niet onopgemerkt gebleven, want vorige week kreeg ik via een collega het verzoek om contact op te nemen met de afdeling van de Bond van Friese Vogelwachten die zich specifiek bezighoudt met stadsvogels. Het was een prettig gesprek met een heel enthousiaste man. Ik hoop dat het plan dit voorjaar ook door de Sneker raad met zoveel enthousiasme zal worden ontvangen.

Ik hou jullie op de hoogte!

Geen opmerkingen: